หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง เปิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ.2562  
 

เทศบาลตำบลคลองยาง แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลตำบลคลองยาง เพื่อไว้สำหรับผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยใช้ช่องทาง ร้องเรียนสายตรงนายกฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-2714314 หรือ หน้าเว็บไซต์http://www.klongyang.go.th/contact1.php หรือช่องทางเว็บบอร์ดร้องเรียนทั่วไปที่  http://www.klongyang.go.th/manage_webboard.php?id=1

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.01 น. โดย คุณ วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน