หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ ทต.คลองยาง
เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เปี่ยมด้วยบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
สำนักงานเทศบาลตำบล คลองยาง
นายนะริน ดื่นตา
นายกเทศบาลตำบลคลองยาง
บึงปักกะทุ่ม
มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีประจำตำบลคลองยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองยาง
เทศบาลตำบล คลองยาง
ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)