หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-2288948
นางสาวอมรรัตน์ ชูเชิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-3591596
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นางวรวรรณ แก้วเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055951081
นายพิเชษฐ์ ขวัญเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8863722
นายธีรเชษฐ์ ดื่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-9729884