หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-2288948


นางสาวอมรรัตน์ ชูเชิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-951081
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางวรวรรณ แก้วเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-951081


นายพิเชษฐ์ ขวัญเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-951081


นายธีรเชษฐ์ ดื่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-951081