หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ ทต.คลองยาง
เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เปี่ยมด้วยบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
สำนักงานเทศบาลตำบล คลองยาง
นายนะริน ดื่นตา
นายกเทศบาลตำบลคลองยาง
บึงปักกะทุ่ม
มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีประจำตำบลคลองยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองยาง
เทศบาลตำบล คลองยาง
ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
1
2
3
 
 
 

มะม่วง
     
 
 
 
 
 
  การไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลคลองยาง
 
ใช้งานได้ปกติ ๑๒๖ ดวง
 
ชำรุด ๒๓ ดวง
  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 
จำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลคลองยาง ๒,๔๖๔ ครัวเรือน (ครบทุกครัวเรือน)
 
  การสื่อสารในชุมชน
 
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ แห่ง
 
เสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง (หมู่ที่๔)
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๖ แห่ง
 
  ประปาในชุมชน
 
ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปามีใช้ทุกครัวเรือน
 
  หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
ปั้มน้ำมัน ขนาด ๑ หัวจ่าย จำนวน ๑ แห่ง
 
ปั้มหลอด จำนวน ๑๑ แห่ง
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 13 ต.ค. 2554
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่