หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ ทต.คลองยาง
เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เปี่ยมด้วยบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
สำนักงานเทศบาลตำบล คลองยาง
นายนะริน ดื่นตา
นายกเทศบาลตำบลคลองยาง
บึงปักกะทุ่ม
มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีประจำตำบลคลองยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองยาง
เทศบาลตำบล คลองยาง
ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
1
2
3
 
 
 
 
สงสัยทำอะไร
 

        ผมไม่ทราบว่า ทต.ต.คลองยาง มีความเคลื่อนไหวในรูปแบบงานอะไรบ้าง ขนาด ปชช.ตั้งกระทู้ถาม ก็ยังไม่มี จนท.เข้ามาใส่ใจในเรื่องนี้บ้างเลย ผมเป็นคนคลองยาง ก็อยากทราบว่าคลองยางของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรไปบ้างแล้ว ขนาดกระทู้ของ ปชช.คนคลองวังทองที่สอบถามเรื่อแสงสว่างส่องทางเข้าหมู่บ้านคลอง วังทอง ตั้งแต่ปากทางเข้า ( ตลาดนัดชุมชน ) ถึง วัดคลองวังทอง ก็ยังไม่มีความคืบ หน้าอะไรเลย อย่าให้ ปชช.เขาสงสัยว่า ตัวแทนของ ปชช.ที่เขาเลือกเข้าไปเป็นกระ บอกเสียงแทนเขา มัวไปรับจ้างหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง ฝากผู้รับเรื่องไปพิจารณาเรื่องผลงานด้วยครับ

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยคยนร‹ร’ร ยชรฉร’ยกร”ยนยครจร“

วันที่ 5 ก.พ. 2557 เวลา 09.27 น. [ IP : 49.48.165.187 ]  
 

  เรียนคุณคนหาเช้ากินค่ำ
กรณีเรื่องแสงสว่างรายทางทางเข้าหมู่บ้านคลองวังทอง เนื่องด้วยจุดดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแสงสว่างรายทาง ทางหลวงชนบท จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ ซึ่ทางเทศบาลตำบลคลองยาง ได้ดำเนินประสานงานกับทางหลงชนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผลเป็นประการใดจะขอนำเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป ....ขอขอบคุณ

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยจยนยท.

วันที่ 6 ก.พ. 2558 เวลา 10.36 น. [ IP : 110.77.179.102 ]  
 

       อยากทราบว่าตอนนี้เรื่องได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ช่วยตามเรื่องให้ด้วยนะครับ เพราะผ่านไปหลายเดือนแล้ว ปปช.ที่เขาสัญจรยามค่ำคืนเขาเดือดร้อนกันทั้งนั้น ถ้างานชิ้นนี้สำเร็จไปด้วยดี รับรองสมัยหน้าเต็มที่              

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยคยนร‹ร’ร ยชรฉร’ยกร”ยนยครจร“

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 13.09 น. [ IP : 223.207.248.67 ]  
 

                  จะครบวาระอีกไม่กี่เดือนไม่เห็นมีผลงานปรากฏแก่สายตา ปชช.เลย เสียดายภาษีของ ปชช.ที่มาเป็นเงินเดือนแก่ จนท.เช้าชาม เย็นชาม    

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยคยนยคร…รยงร‚ร’ยง

วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11.18 น. [ IP : 1.46.74.175 ]  
 

     จริง ๆ คร้บ สมัยหน้าคงต้องไตร่ตรองเสียก่อน เพราะสมัยนี้เป็นบทเรียน                

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยคยนยคร…รยงร‚ร’ยง

วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11.23 น. [ IP : 1.46.74.175 ]  
 

เรียน คุณ คนคลองยาง
  เทศบาลตำบลคลองยางได้ประชุมและมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคววามต้องการของพี่น้องประชาชนชาวคลองยาง ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal(กลบหลุม) สายปักทุ่ม หมู่ที่ 8 ถึง สายวังแต่ หมู่ 2
2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายปักทุ่ม หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านดาบชลอ
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ซอยนำพัฒนา หมู่ที่ 4 ซอย2/3 หมู่ที่ 9
4. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายวงเวียน-บ้านนางแอบ หมู่ที่ 5
5. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายบ้านนายจุก หมู่ที่ 10
6. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายป่าสัก-หนองตะเข้
7. โครงการขุดลอกคลองตาชิด คลองสำโรง หมู่ที่ 4
8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ รพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อมและบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองยาง
*** ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลคลองยางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพร้อมให้ประชาชนชาวคลองยางได้ใช้ประโยชน์ค่ะ                    

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยจยนยท.

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. [ IP : 110.78.173.71 ]  
 

เรียน คุณ คนคลองยาง        
   เทศบาลตำบลคลองยางได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคววามต้องการของพี่น้องประชาชนชาวคลองยาง ดังนี้
1.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน(วัดวังแร่) หมู่ที่ 2
2.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายหนองลี หมู่ที่ 6
3.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายหมู่ 12 (สายหมู่ 12 เชื่อม หมู่ 6)
4.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายซอยตากี หมู่ที่ 3
5.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายคลองน้ำไหล-ศรีนคร หมู่ที่ 2(ช่วง2)
6.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12
7.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการวางท่อระบายน้ำ 2 แถว ขนาดท่อ0.80 เมตร พร้อมลงลูกรังเกลี่ยเรียบ ฝายดินคลองขิง(สายบ้านนายไกร) หมู่ที่ 6
8.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตาครอบ หมู่ที่ 6

*** ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบการพัสดุค่ะ      

เขียนโดย   ยคร˜ยณ ยจยนยท.

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 14.45 น. [ IP : 110.78.173.71 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-951081 โทรสาร : 055-951081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองยาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,520,563 เริ่มนับ 13 ต.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10